Home Międzynarodowy Dzień Pracy 2021

Międzynarodowy Dzień Pracowników 2021: Rodzice na całym świecie wyjawiają, jaki mają stosunek do różnych zawodów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pracownika 2021 przeanalizowaliśmy wyniki nowego międzynarodowego badania, które pokazuje, jak rodzice postrzegają różne zawody. Poprzez analizę badań, jak odbiorcy z różnych krajów postrzegają określone profesje, chcemy oddać hołd naszej różnorodnej i ciężko pracującej klienteli. W poniższym raporcie przyjrzymy się temu, co rodzice na całym świecie myślą o wyborach zawodowych swoich dzieci.

Zaktualizowany: 26/04/2021
Czas czytania: 9 minuty

O Międzynarodowym Dniu Pracowników

1 maja każdego roku wiele państw obchodzi Międzynarodowy Dzień Pracownika. To coroczne święto jest okazją do uczczenia ciężko pracujących specjalistów wszystkich branż, upamiętniając sukcesy międzynarodowych grup praw pracowników, takich jak Federacja Zorganizowanych Zawodów i Związków Zawodowych (FOTLU).

W 1884 r. To FOTLU stanął w obronie pracowników na całym świecie, żądając lepszych warunków pracy i nowych standardów zatrudnienia, takich jak 8-godzinny dzień pracy. 1 maja 1886 r. tysiące robotników wzięło udział w strajku zorganizowanym przez FOTLU, domagając się poważnego potraktowania swojego żądania.

Każdy naród ma swoich własnych bohaterów klasy robotniczej, którzy utorowali drogę następnemu pokoleniu, poprawiając ogólne warunki pracy. Międzynarodowy Dzień Pracowników to okazja do oddania hołdu tym, którzy nadal poświęcają swoje życie w imię praw pracowników.

Międzynarodowy Dzień Pracowników: Postrzeganie zawodu

W duchu reprezentacji i uczczenia wszystkich pracowników przeanalizowaliśmy międzynarodowe badanie Postrzegania Zawodów (Profession Perceptions) przeprowadzone przez YouGov, analizując opinie 22 000 uczestników z 16 krajów. Wszyscy uczestnicy zostali zapytani o swoje poglądy na temat różnych zawodów, na podstawie czego przygotowaliśmy niniejszy raport zawierający odkrywcze wyniki.

Jako firma oferujemy porównanie usług finansowych pracownikom wszystkich środowisk zawodowych i naszym celem jest znalezienie dla naszych klientów najbezpieczniejszego, najszybszego i najtańszego sposobu przesyłania pieniędzy za granicę. Baza naszych globalnych klientów jest mocno zróżnicowana, dlatego też ciężko pracujemy, aby zidentyfikować indywidualne potrzeby każdego z nich, tak aby zaspokoić wszystkie profile demograficzne.

Uważamy, że każdy – bez względu na zawód, dochód czy lokalizację – powinien mieć dostęp do wysokiej jakości i niedrogich rozwiązań w zakresie przekazów pieniężnych. Przedstawiamy klientom szereg opcji płatności, najlepiej dostosowanych do ich potrzeb, bez narażania na niebezpieczeństwo ich ciężko zarobionych pieniędzy.

Postrzeganie zawodu: wsparcie rodziców

Pod koniec 2020 roku uczestnicy z 16 krajów zostali zapytani, czy byliby zadowoleni, gdyby ich dziecko wybrało konkretną ścieżkę zawodową. W celu badania, jak uczestnicy postrzegają poszczególne zawody, każdy z 22 000 respondentów musiał szczerze odpowiedzieć na następujące pytanie: „Poza pandemią koronawirusa, czy zasadniczo byłbyś zadowolony lub niezadowolony, gdyby jedno z twoich dzieci wykonywało taką pracę?”

Z danych wynika, że to Niemcy najbardziej wspierają swoje dzieci w wyborze zawodu, niezależnie od wybranej ścieżki kariery. Z naszej analizy wynika, że niemieccy respondenci byliby zadowoleni z większości profesji, od tych popularnych, takich jak prawnik (79%), lekarz (80%) i architekt (82%), po mniej powszechne, takie jak artysta (53%) czy muzyk (56%).

Ogólnie przychylne i pozytywne nastawienie niemieckich respondentów w tym badaniu można wytłumaczyć faktem, że poziom zadowolenia z pracy w ich kraju należy do najwyższych w Europie. W badaniu z 2019 r. 71% Niemców odpowiedziało, że jest zadowolonych ze swojej pracy: tym samym plasując Niemcy na szóstym miejscu na świecie pod względem poziomu satysfakcji z pracy.

Pod względem ogólnego wsparcia wyborów zawodowych swoich dzieci Wielka Brytania i Szwecja zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce po Niemczech. Jak wynika z badań Hiszpanie są najmniej wspierającym społeczeństwem; tylko 1 na 3 hiszpańskich rodziców akceptuje wybrany zawód swoich dzieci.

Postrzeganie zawodu: pielęgniarstwo

Z zaskoczeniem odkryliśmy, że zawód pielęgniarki spotkał się z bardzo mieszaną reakcją uczestników tego badania. Spośród 16 krajów biorących udział w badaniu, najwyższy odsetek negatywnych odpowiedzi na temat pielęgniarstwa pochodzi z Polski, gdzie 33% rodziców odpowiedziało, że nie byłoby zadowolonych, gdyby ich dziecko zdecydowało się na karierę pielęgniarską.

Dodatkowo stwierdziliśmy, że tylko czterech na dziesięciu polskich rodziców (38%) wsparłoby swoje dzieci, gdyby wybrały one pielęgniarstwo jako ścieżkę kariery. Jest to najniższy wynik odnotowany w Europie, ustępujący jedynie Meksykowi (37%) i Chinom (30%)

Dla porównania 71% Brytyjczyków stwierdziło, że byłoby zadowolonych, gdyby ich dziecko wybrało karierę pielęgniarską. Kolejnym, wysoce szanowanym zawodem przez Brytyjczyków według omawianych badań, jest zawód lekarza, co pokazuje, że rodzice w Wielkiej Brytanii cenią zawody związane z opieką zdrowotną bardziej niż inne kraje.

Statystyki są następstwem raportów o ogromnym wzroście poparcia dla brytyjskiej służby zdrowia (NHS) : z 46% mieszkańców Wielkiej Brytanii w marcu 2020 r. do 72% w marcu 2021 r. Wydaje się, że wzrost szacunku dla pielęgniarek jest bezpośrednim wynikiem tego, jak kluczową rolę odegrali pracownicy służby zdrowia w walce z pandemią COVID-19.

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na 1000 osób w Polsce przypada tylko 5 pielęgniarek; jest to piąty najniższy wskaźnik wśród wszystkich krajów OECD. Polski system zdrowotny cierpi na niedobór personelu, co przekłada się na warunki pracy, i czego skutkiem wtórnym jest właśnie negatywny stosunek polskich rodziców do pielęgniarstwa jako zawodu. Z tego też powodu mogą oni nie chcieć, by ich dzieci podążały taką ścieżką kariery.

Zbliżone do poparcia rodziców z Wielkiej Brytanii było poparcie kariery pielęgniarskiej przez rodziców z Australii i Stanów Zjednoczonych, którzy wyrazili zadowolenie z perspektywy podjęcia przez ich dzieci pracy w tym zawodzie. Biorąc pod uwagę fakt, że Australia i Stany Zjednoczone mają ponad dwukrotnie więcej pielęgniarek niż Polska – 11,8 na 1000 mieszkańców – prawdopodobnie warunki pracy ich pielęgniarek są znacznie lepsze niż w Polsce. To mogłoby wyjaśniać różnice w postrzeganiu tej profesji.

Pomimo tak wysokiego poparcia w tym badaniu dla zawodu pielęgniarki w Wielkiej Brytanii, brytyjska służba zdrowia (NHS) zmagała się z dużym niedoborem personelu podczas ostatniej dekady. W ciągu ostatnich 10 lat NHS odnotowała znaczny spadek liczby zarejestrowanych pielęgniarek, wskazując jeden wakat na dziesięć stanowisk pielęgniarskich. W związku z tym Wielka Brytania w dużym stopniu polega na rekrutacji pielęgniarek z zagranicy.

Dla wielu zagranicznych pielęgniarek mieszkanie i praca w Wielkiej Brytanii będzie oznaczać pozostawienie rodziny i przyjaciół, i całego swojego dotychczasowego życia w kraju ojczystym. Wiemy, że zagraniczne pielęgniarki, jak i inni pracownicy zagraniczni, mogą być zmuszeni do wysyłania i otrzymywania pieniędzy za granicę. Właśnie to im staramy się zapewnić przystępne i elastyczne opcje transferów międzynarodowych.

Innymi krajami odzwierciedlającymi pozytywne nastawienie Wielkiej Brytanii do pielęgniarek są Australia (71%), Stany Zjednoczone (69%) i Niemcy (65%). Co ciekawe, w tych trzech krajach odsetek pielęgniarek z zagranicy jest najwyższy spośród 16 krajów uczestniczących.

Postrzeganie zawodu: najniżej oceniane profesje

Wśród zawodów najniżej ocenianych przez rodziców znalazły się takie profesje jak górnik, kierowca ciężarówki i pracownik fabryki: zawód górnika był najniżej oceniany przez rodziców w Hiszpanii, Meksyku i Włoszech.

Powszechnie nielubianym zawodem, był zawód influencera mediów społecznościowych, zwłaszcza wśród Europejczyków: prawie połowa hiszpańskich respondentów (48%) stwierdziła, że byłaby niezadowolona, gdyby ich dziecko wykonywało tę pracę. Podobnego zdania jest 43% rodziców w Niemczech i Polsce, 41% w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, 40% we Francji, 38% w Danii i 36% w Szwecji.

Ze względu na rosnącą liczbę użytkowników mediów społecznościowych na całym świecie rośnie też liczba miejsc pracy w influencer marketingu, mimo że jest to zawód, który jeszcze 10 lat temu nie istniał. Influencerzy mediów społecznościowych często wybierają formę samozatrudnienia, współpracując zazwyczaj z klientami międzynarodowymi. Dlatego też zainteresowani są wiedzą, jak uniknąć opłat bankowych za przelewy międzynarodowe. W niektórych krajach jest to całkiem lukratywne zajęcie; niektóre z najbogatszych gwiazd mediów społecznościowych zbudowały internetowe imperia warte miliony.

Mimo pozornie prestiżowej natury zawodu influencera, postanowiliśmy dowiedzieć się, dlaczego rodzice nie pochwalają takiej kariery. W badaniach z 2019 roku dwa tysiące brytyjskich rodziców wzięło udział w ankiecie na temat aspiracji zawodowych swoich dzieci. Według badań 1 na 5 dzieci wyraziło chęć zostania influencerem w mediach społecznościowych. 58% rodziców, którzy wzięli udział w badaniu, nie wiedziało natomiast, że jest to dochodowy zawód, a prawie połowa (45%) nie rozumiała, na czym ten zawód polega. Mając to na uwadze, uważamy, że to brak zrozumienia może być powodem negatywnej reakcji rodziców w badaniach nad postrzeganiem zawodu.

Postrzeganie zawodu: najwyżej oceniane profesje

Być może dane nie zaskakują, że tradycyjnie wysoko płatne zawody wymagające dużej odpowiedzialności, takie jak naukowiec, lekarz, architekt, menedżer wyższego szczebla czy prawnik, są najbardziej popularne wśród rodziców. Z historycznego punktu widzenia, zawody te są szanowanymi profesjami w większości krajów, więc nie powinien zadziwiać fakt, że rodzice z całego świata wysoko je cenią.

Naukowiec i lekarz to według rodziców dwa najpopularniejsze zawody. Sądzimy, że kluczowa rola, jaką odegrali oni podczas walki z COVID-19 ma duży wpływ na postrzeganie tych zawodów przez opinię publiczną.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, badania te sugerują, że Brytyjczycy są bardziej popierający i wspierający wybory zawodowe swoich dzieci niż większość krajów. Bardziej przychylnie nastawieni do kariery dzieci niż Brytyjczycy, byli tylko rodzice z Australii i Niemiec.

Niezależnie od tego, czy jesteś niemieckim architektem, czy hiszpańskim muzykiem, wiemy, że pracownicy na całym świecie są zmuszeni do korzystania z międzynarodowych przelewów pieniężnych. Eliminujemy trudności związane w wyszukiwaniem najlepszej oferty, prowadząc Cię przez każdy etap płatności krajowej lub międzynarodowej, upewniając się, że Twoje pieniądze zostaną natychmiast wysłane do odbiorcy, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie się on znajduje.

Jako globalna porównywarka internetowa zapewniająca naszym użytkownikom niezawodne i niedrogie opcje przelewów pieniężnych, ważne jest dla nas, aby oferowane przez nas przejrzyste usługi finansowe, przynosiły korzyści nie tylko nadawcy, ale także odbiorcy. Chcemy pomagać klientom na całym świecie w znalezieniu odpowiedniego dostawcy przekazów pieniężnych do ich sytuacji finansowej, niezależnie od wykonywanego zawodu.

Ciężko pracujemy nad tym, aby zapewnić szeroki zakres usług; od natychmiastowego wysyłania pieniędzy rodzinie i znajomym, po organizowanie powtarzających się dużych przelewów międzybankowych. Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do sprawdzenia naszej łatwej w użyciu porównywarki przelewów, która sprawi, że Twoje kolejne doświadczenie z robieniem przelewu online przebiegnie gładko i sprawnie.

Metodologia

Chcąc zrozumieć, jak różne kraje postrzegają poszczególne zawody, MoneyTransfers.com przeanalizowało dane zebrane przez YouGov w ich najnowszym badaniu międzynarodowym, czego efektem jest ten specjalny raport na Międzynarodowy Dzień Pracownika.

W ramach badania przebadano 22 000 osób z 16 krajów. Wśród badanych krajów znalazły się: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Dania, Szwecja, Hiszpania, Polska, Stany Zjednoczone, Meksyk, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Australia, Chiny, Indonezja i Singapur.

Aby dowiedzieć się, jak rodzice w wymienionych 16 krajach postrzegają różne zawody, w badaniu zapytano każdego uczestnika: „Poza pandemią koronawirusa, czy zasadniczo byłbyś zadowolony czy niezadowolony, gdyby jedno z twoich dzieci wykonywało taką pracę? Jeśli nie masz dzieci, wyobraź sobie, że je masz”.

W przypadku tego pytania respondenci mogli wybrać jedną odpowiedź spośród trzech możliwych opcji: „zadowolony”, „ani zadowolony, ani niezadowolony” lub „niezadowolony”

Aby odpowiednio przeanalizować odpowiedzi z każdego kraju, MoneyTransfers.com pogrupowało prezentowane dane w następujące kategorie: „5 najpopularniejszych zawodów według rodziców”, „5 najmniej popularnych zawodów według rodziców”, „ Odsetek pielęgniarek z wykształceniem zagranicznym w krajach OECD, 2019 lub ostatni rok ”, „ Pielęgniarki pracujące w zawodzie na 1000 mieszkańców, 2019 lub ostatni rok ”, „ Jak rodzice w różnych krajach postrzegają pielęgniarstwo jako zawód ” i „ Jak rodzice w różnych krajach wspierają wybór ścieżki zawodowej swoich dzieci ”.