moneytransfers.com
Strona głównaNowościPolacy mogą zaoszczędzić do 2 tys. złotych, rezygnując z alkoholu i pokryć tym koszty rachunków za energię
Polacy mogą zaoszczędzić do 2 tys. złotych, rezygnując z alkoholu i pokryć tym koszty rachunków za energię

Polacy mogą zaoszczędzić do 2 tys. złotych, rezygnując z alkoholu i pokryć tym koszty rachunków za energię

Ostatnia aktualizacja
Notatka o partnerach

Polacy spożywający średnio 1 półlitrową butelkę wódki, 2 butelki wina lub 8 butelek półlitrowego piwa tygodniowo (ceny średnie alkoholu w 2022 r.) mogą zaoszczędzić odpowiednio 1270, 2100 lub 1200 złotych rocznie, rezygnując z alkoholu, jak ujawnił portal MoneyTransfers.com. Nawet te osoby, które spożywają alkohol okazjonalnie, np. dwa razy w miesiącu sięgają po dwie standardowe porcje wina ustalone przez WHO, ciągle są w stanie oszczędzić około 1090 złotych.

„Wystarczy by zrobić sobie tak zwany "suchy miesiąc", czyli coraz bardziej popularny miesięczny detoks od alkoholu, (często przypadający po bogatym w imprezy grudniu - suchy styczeń), żeby zobaczyć, ile można zaoszczędzić”, komentuje Jonathan Merry, CEO MoneyTransfers.com.

„Dla Polaków, którzy należą do często pijących narodów, taka prosta zmiana stylu życia, pomogłaby im zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Niezależnie od tego, czy rzuculiby alkohol całkowicie, czy też podjęli wyzwanie "suchego miesiąca" kilka razy w roku, to w oczywisty sposób mogliby podreperować swój domowy budżet”.

Ile Polacy wydają na alkohol

Statystyczny Polak wypił w 2021 r. 10 litrów czystego alkoholu, to prawie butelka 40% wódki, czy 2.6 litrów piwa tygodniowo. Miesięcznie równa się to odpowiednio kwocie 105 i 65 złotych. Dla porównaniua, wg GUS, żywność w 2021 roku kosztowała nasmiesięczne na osobę323 złote. Rezygnując z alkoholu moglibyśmy pokryć tym nawet do 30% rachunku za żywność.

Jednak jak pokazują dane zamiast ograniczać spożycie alkoholu, Polacy pija go coraz więcej. W 2021 r. Polacy wydali na alkohol prawie 45 mld zł, czyli o 4 mld zł więcej niż rok wcześniej.

W których województwach sprzedano najwięcej alkoholu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego wydają na alkohol więcej, niż gdziekolwiek indziej. W 2021 roku wydano na Mazowszu na alkohol 6,6 mld zł. Następne w kolejności są województwo śląskie (5,3 mld zł) i małopolskie (4,6 mld zł).

Wydatki na alkohol według województwaRocznie
Woj. mazowieckie6,6 mld zł
Woj. śląskie5,3 mld zł
Woj. małopolskie4,6 mld zł
Woj. wielkopolskie3,9 mld zł
Woj. dolnośląskie3,9 mld zł
Woj. pomorskie3,1 mld zł
Woj. łódzkie2,6 mld zł
Woj. kujawsko-pomorskie2,5 mld zł
Woj. zachodniopomorskie2,4 mld zł
Woj. lubelskie2 mld zł
Woj. podkarpackie1,9 mld zł
Woj. warmińsko-mazurskie1,6 mld zł
Woj. podlaskie1,3 mld zł
Woj. lubuskie1,2 mld zł
Woj. świętokrzyskie1,1 mld zł
Woj. opolskie982 mln zł

Jaki jest średni koszt alkoholu w Polsce

Od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosły o 10 %. Wprowadzona od początku tego roku podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe dopiero rozpoczyna cykl podwyżek. Rząd rozpisał je na lata, a kolejny skok zaplanowano od 2023 r.

Rodzaj alkoholuKoszt
butelka wódki 0,5 l24,40 zł
butelka wina 0,75 l20,25 zł
butelka piwa 0,5 l2,90 zł

Ile alkoholu piją Polacy

Blisko dwa lata pandemii i społecznej izolacji wpłynęły na ilość i sposób konsumpcji alkoholu. Dane OECD wskazują na wzrost sprzedaży alkoholu w latach 2020-2021 vs 2019, pomimo okresowego zamknięcia gastronomii. Zwiększona konsumpcja alkoholu została przede wszystkim zaobserwowana w grupach konsumentów, którzy już przed pandemią pili nadmiernie i ryzykownie.

Średnio codziennie przeszło 20 mln Polaków wypija jedną puszkę lubbutelkę piwa. Zroku narok rośnie wPolsce ilość wypijanego alkoholu. Jak wskazują badania przeprowadzone przez CBOS, wPolsce alkohol spożywa 84 proc. dorosłego społeczeństwa itylko 1 proc.z nich uważa, żepije zadużo. Okazjonalne picie alkoholu deklarowało 56% badanych, a częste 8%.

Jak wynika zdanych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ponad 800 tys. osób jest uzależnionych od alkoholu. 2-2,5 mln pije szkodliwie.

Ile Polacy mogliby zaoszczędzić, rezygnując z alkoholu

Korzystając z danych podanych powyżej, MoneyTransfers.com obliczył, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe (składające się z dwóch osób - takich jest w Polsce najwięcej) może zaoszczędzić 170 zł. miesięcznie lub 2040 zł rocznie, całkowicie rezygnując z alkoholu.

Może nie jest to zatrważająca kwota w porównaniu do rosnących cen prądu i gazu. Jednak mogłoby to wystarczyć na pokrycie prawie połowy zużycia gazu dla domów ogrzewanych kotłami gazowymi, które mają zapotrzebowanie na ciepło 80 kWh/m2-rok (średnio to dom 150 m2, z oknami i drzwiami o podwyższonej izolacyjności). Do pokrycia tej wielkości w bieżącym roku należy zapłacić4 468 zł/rok.

Te 20 mln Polaków, które wypija jedną puszkę lubbutelkę piwa dziennie, mogą zrobić duże oszczędności w wysokości 1058.50 zł rocznie, a jeśli amatorów piwa jest więcej w gospodarstwie domowym, oszczędności te mogą się pomnożyć nawet parokrotnie.

Różnice pokoleniowe, płciowe i zawodowe

Wg badania CBOS najczęściej piją badani w wieku 25–34 lata: tylko 7% z nich jest abstynentami, dwie trzecie (65%) sięga po alkohol okazjonalnie, a prawie co dziesiąty (9%) – często. W 2010 roku relatywnie najwięcej pijących alkohol było wśród najmłodszych badanych (18–24 lata), dziś te osoby zaliczają się do grupy wiekowej 25–34 lata, co pozwala sądzić, że ich styl konsumpcji alkoholu nie zmienia się wraz z upływem czasu. Podobnie w przypadku osób z grupy wiekowej 65 lat i więcej, którzy 9 lat temu plasowali się w przedziale 55–64 lata: odsetek abstynentów wśród nich wynosi 28% i również pozostaje stały dla tej kohorty. W rezultacie nie ma już grupy wiekowej – tak jak jeszcze w 2010 roku – w której więcej osób deklaruje abstynencję niż picie alkoholu.

Najwyższy odsetek pijących kobiet notujemy w grupie wiekowej 25–34 lata (93%), a najmniejszy wśród pań mających 65 lat i więcej (63%). Tymczasem wśród mężczyzn relatywnie najczęściej po alkohol sięgają badani w wieku 45–54 lata – w tej grupie jest to praktycznie powszechne – 99%, a najrzadziej – także najstarsi (83% osób powyżej 65 roku życia).

Spośród grup zawodowych stosunkowo najczęściej po alkohol sięgają robotnicy niewykwalifikowani, bezrobotni oraz pracujący na własny rachunek, natomiast istotnie rzadziej niż pozostali – pracownicy administracyjno-biurowi, renciści i gospodynie domowe. Na postawę wobec spożywania alkoholu wpływa też orientacja światopoglądowa badanych. Osoby identyfikujące się z lewicą chętniej przyznają, że piją często (13%), a tylko 8% z nich jest całkowitymi abstynentami, podczas gdy wśród badanych o poglądach prawicowych deklarujących częste picie jest o połowę mniej (6%), a 17% deklaruje, że nigdy nie biorą alkoholu do ust.

Keith Hodges
Keith Hodges
Keith jest specjalistą ds. cyfrowych z doświadczeniem w branży finansowej, zarówno jako marketer, jak i dziennikarz. Keith dołączył do MoneyTransfers.com, aby przenieść biznes na wyższy poziom na wielu międzynarodowych rynkach przekazów pieniężnych.